Inconel 901 Hợp Kim Nickel dạng Láp và Ống - Inox 304 - 0906 856 316

Inconel 901 Hợp Kim Nickel dạng Láp và Ống

1.000.000

Ứng dụng công nghiệp

  • Sản xuất điện
  • Đĩa
  • Vòng bi
  • Trục
  • Vỏ
  • Thiết bị đai
Tải bảng giá!

NHẬP SĐT >>> TẢI BẢNG GIÁ