Inconel 925 Dạng Tấm, Ống, Láp Đặc - Inox 304 - 0906 856 316

Inconel 925 Dạng Tấm, Ống, Láp Đặc

1.000.000

ỨNG DỤNG CƠ BẢN

  • Dâu khi
  • Van
  • Móc treo
  • Khớp nối dụng cụ
  • Chốt
  • Trượt
  • Hệ thống đường ống sức mạnh cao
Tải bảng giá!

NHẬP SĐT >>> TẢI BẢNG GIÁ